Blog,  bøker,  demoner,  dikt,  drømmetydning,  healing,  heks,  hvitmagi,  livet,  magi,  medialnorge,  medialrådgiver,  Meditasjon,  medium,  mediumnorge,  spådame,  spådom,  spøkelser,  synsk,  tarot,  tarotkort,  tarotnorge,  wicca

Vem får kalla sig för wiccan?

Jag är wicca och vi är många som praktiserar wicca

Kan alla tillhöra wicca?

Nej, alla kan inte tillhöra wicca, man måste vilja vara wiccan och följa wiccansk struktur för att kalla sig för wiccan. Strukturen för wicca kommer jag inte skriva om här i detalj just nu, det får bli ett senare tillfälle. Vi får nöja oss med att wicca har en struktur och den som kallar sig för wiccan bör också följa denna struktur. Denna struktur kan se lite olika ut beroende av tradition eller grupp man tillhör eller vad man har läst på internet eller i böcker, men oftast är det relativt liknande strukturer.

Kort och gott:

När en wiccan praktiserar sina ritualer öppnar hen en cirkel som renas och fylls med energi, så kallat resande av kraft. Därefter genomförs ritualen med det syfte som man planerat för, tex vårdagjämning. Därefter delar man på något att äta och dricka eller om man är själv, äter ett välsignat mål mat och dryck, det kan tex. vara en kaka och ett glas juice. Därefter stänger man cirkeln och tackar de krafter som deltagit i ritualen. Alltså, den wiccanska ritualstrukturen är som en berättelse, en inledning, en huvuddel och ett avslut.

Vad innebär det då att vara wiccan eller inte att vara wiccan? Alla håller säkert inte med mig, men det behöver man inte göra, jag tror dock att många wiccaner ändå tycker något så när lika som jag. Jag kommer skriva definitioner om vad wicca är i tre olika aspekter. Detta är tankar och åsikter jag har snappat upp under min tid inom wicca, dels som eklektisk solitär wiccan, initierad i en eklektisk tradition och även som initierad gardnerian.

Vad är wicca enligt en gardnerian/alexandrian?

Du kan bara kalla dig för wiccan om du blivit initierad av en annan initierad wiccan, i det här fallet accepteras enbart gardnerianer/alexandrianer med initiationslinje till Gerald Gardner. Det krävs en häxa för att göra en häxa är ett begrepp som används. Och på samma sätt appliceras detta på wicca och specifikt på den gardnerianska-/alexandrianska traditionen.

Idag anser gardnerianer/alexandrianer att wicca har spridits och blivit en fri religion. Därför har de flesta av dem lagt till just sin traditionstillhörighet som prefix. Gardneriansk wicca/Alexandriansk wicca. Dessa två traditioner går alltså inte att kalla sig för såvida du inte genomgått initiationen till just dessa traditioner. De flesta av dagens gardnerianer/alexandrianer har inget problem med att andra kallar sig för wiccaner, bara de inte kallar sig för en tradition de inte blivit initierade och tränade inom. Dock finns det några av den gamla sorten som anser att wicca är enbart om man blivit initierad av en annan gardnerian/alexandrian. De är dock försvinnande få idag vad jag har märkt.

Som gardnerian och alexandrian initieras du in i covenet och blir en häxa och prästinna eller präst. Inom dessa två traditioner är alltså prästerskapet en viktig del inom wicca. Du ska tjäna gudarna på ett eller annat sätt vilket ofta inte finns med i andra häxtraditioner.

Vad är wicca enligt eklektisk initiatorisk wicca?

Efter det att Janet och Stewart Farrar gav ut böckerna Eight Sabbats for Witches, 1981 och The Witches’ Way, 1984 som kom att slås ihop 1996 till A Witches’ Bible: The Complete Witches’ Handbook och Raymond Bucklands Complete Book of Witchcraft, 1986 samt många dokumentära filmatiseringar av wiccanska ceremonier blev väldigt mycket av den initiatoriska wicca tillgänglig för den intresserade. Under denna tid kom alternativa wiccanska traditioner att ta form.

En sådan tradition är Svensk Initiatorisk Wicca, tidigare kallad Svensk Faery Wicca, grundad av Laila Wiberg. Sverige fick alltså sin egen eklektiska initiatoriska wiccatradition, dock inte med initiationslinje till Gerald Gardner.

Eftersom de eklektiska initiatoriska wiccatraditionerna inte har någon linje till Gardner brukar de heller inte ha något problem med att andra kallar sig för wiccaner. Dock anser de nog precis som gardnerianerna och alexandrianerna att man inte kan kalla sig för wiccan i Svensk Initiatorisk Wicca såvida du inte blivit initierad av någon annan som sedan tidigare är initierad i den traditionen.

Liksom originalwicca initieras du in i prästerskapet och tjänar gudarna inom eklektisk initiatorisk wicca och här kan det se olika ut beroende på vilken eklektisk initiatorisk tradition du tillhör.

Vad är wicca utifrån eklektisk solitär wicca?

Wicca är en religion där jag som utövare har hittat ett namn som passar väldigt bra in på min redan befintliga livsåskådning. Att vörda naturen, se Gudinnan och Guden i årshjulet och fira de åtta högtiderna och följa månens faser. Jag behöver inte bli initierad i något coven för att kalla mig wiccan.

Det är oftast som eklektisk solitär wiccan som de flesta sökare hittar initiatorisk wicca. Väldigt få sökare börjar med att söka upp ett coven även om det finns undantag ibland.

Som jag tidigare skrev påbörjade jag min egna resa genom wicca som eklektisk solitär wiccan och hittade därefter alexandiran wicca.

Kram Jannike