Blog,  synskmedium,  tarotkort,  tarotnorge

Uro og angst

Det er mange som sliter med uro og angst. Noe av det er ting en ikke kommer unna som menneske, det er en del av livet.

Det er en del uro og angst en må ta tak i. Når det blir så mye at det styrer livet og en føler at det hemmer en.

Det jeg tenkte på i dag er at mange er urolige for krig og uroen som er rundt oss i verden i dag. Det er nyheter hele døgnet og det står over alt på internett.

Det er bra å vite hva som skjer, men det kan bli for mye. Mange blir redde og får angst av det, så en bør ta noen pauser fra nyheter og en må prøve å tenke på at det ikke er krig her hos oss, og at en klarer å komme igjennom dagene på en god måte.

Jeg prøver å få med meg et par nyhetssendinger og så stopper jeg med det. Uroen er jo i oss alle, men en skal ikke nære den slik at den vokser og blir til et monster.

Håper du får en fin dag!

Klem Jannike